Aktivistinfo

Här tänkte jag samla uppgifter om olika grupper som kan vara intressanta för de som vill engagera sig i en organisation. Jag beskriver också kort grupperna i den mån jag känner till något om dem.

Sveriges Arbetares Centralorganisation (länk)
SAC är en syndikalistisk fackföreningsfederation, med lokala samorganisationer (LS) i en mängd svenska städer. Jobbar främst med radikal facklig gräsrotsorganisation utan fackpampar, men det behövs alltid folk som också jobbar med saker runtomkring organisationen, som utbildning, agitation, drift av den dagliga verksamheten och så vidare. Sveriges utan tvekan bästa fack! För mer info och kontaktinformation till din närmaste LS, se hemsidan.

Allt åt alla (länk)
Förbundet Allt åt alla är en organisation inom den autonoma vänstern med lokalgrupper i en rad svenska städer. De olika lokalgrupperna har stor autonomi och bedriver de projekt som de anser relevanta i just deras sammanhang, men generellt sett sker mycket organisering kring frågor som kampen om staden och kontrollen över vårt boende, arbetsplatskamp, feministim, anti-fascism och utåtriktad agitation. Rekommenderas varmt för den som vill aktivera sig och jobba praktiskt med de olika kamper som såväl staten som kapitalet tvingar oss att utkämpa för vår egen räkning. Mer information och kontaktinformaton hittas på hemsidan, men titta också gärna runt på Facebook efter de olika lokalgruppernas sidor, som brukar vara mer aktiva och uppdaterade.