Riseup och kanariefågeln

Riseup, det Seattle-baserade autonoma kollektivet som förser aktivister världen över med säkra organiseringsverktyg som e-mail, vpn, pad och liknande, har inte uppdaterat sin digitala kanariefågel. Fågeln är alltså, sedan ungefär en vecka tillbaka, att betrakta som död.

Uttrycket har i det här sammanhanget sitt ursprung i de kanariefåglar som användes i gruvor för att undersöka huruvida schakt var fria från farliga gaser och därmed säkra för människor. En kanariefågel släpptes in, och flög den ut levande genom tunnlarna så var allt okej. Säga vad en vill om själva förfarandet, men så gick det alltså till. Gruvor är ju historiskt knappast trevliga platser ändå, vare sig för mänskliga arbetare eller kanariefåglar.

I IT-sammanhang har detta blivit en beskrivning av ett knep för att kringgå så kallade ”gag orders”, när myndigheter angriper en leverantör av en tjänst med juridiska medel, och samtidigt gör det olagligt för denna att tala öppet om det. Det händer tyvärr ofta i fall där staten vill undvika att dess tilltänkta offer ska få reda på vad som är på väg att ske. Hela poängen är ju oftast just att komma åt data som skickas eller lagras i förtroende, och det blir svårare att lyckas med integritetskränkningen om målgruppen känner till vad som är på väg att hända.

Själva knepet, det vill säga kanariefågeln, består av att på någon offentligt tillgänglig plats, som exempelvis en webbsida, publicera ett uttalande, som uppdateras regelbundet, och som försäkrar att tjänsten vid ett visst datum inte har utsatts för några sådana statliga repressalier. Istället för att ropa att de blivit försatta med munkavle, vilket skulle resultera i ännu hårdare tag från staten, slutar den angripne alltså uppdatera uttalandet om att hen inte angripits. Ett härligt långfinger åt statens fumliga försök att konsolidera sin makt. Riseups kanariefågel skulle alltså ha uppdaterats runt den 15:e november, och bara några dagar innan den gick ut, så twittrade kollektivet några väl valda rader från den nyss bortgångne musikern och poeten Leonard Cohen:

listen to the hummingbird
whose wings you cannot see
listen to the hummingbird
don’t listen to me

Det ser alltså tyvärr ut som att Riseup försetts med en “gag order” och att de härmed är involverade i en juridisk process. Detta är precis vad som hände i det uppmärksammade fallet med Lavabit, den säkra e-mail tjänst som Edward Snowden använde sig av, och som vållade stor irritation för den amerikanska staten. Lavabits grundare valde att lägga ner tjänsten snarare än låta den fortsätta med hemliga bakdörrar för FBI. Det är alltså varken första eller sista gången som stater försöker förhindra människor från att organisera självständigt och kommunicera säkert.

Även om det förstås är ett riktigt tråkigt bakslag, så finns det ingen anledning till omedelbar panik. Riseup har tidigare uttalat sig om att de också hellre lägger ner tjänsten än går med på att låta staten kompromissa dess integritet, och de har också helt nyligen twittrat att de inte har några intentioner att lägga ner just nu. Men de har alltså med stor sannolikhet blivit indragna i en juridisk strid bakom kulisserna, vilket gör att risken att de tvingas lägga ner – vare sig det rör sig om veckor, månader eller år – ändå existerar.

För den sakens skull kan det vara bra att se sig om efter alternativa lösningar och backa upp viktig information. Tjänsterna i sig bör fortfarande vara säkra att använda. I princip samma info som ovan kan hittas här, tillsammans med några tips för den som söker alternativ eller är orolig för sin datas integritet.

Stater och privata aktörer kommer att fortsätta slå ner på fria initiativ av det här slaget. I veckan stängdes torrent-sajten what.cd ner efter en razzia, men de kommer aldrig kunna stänga ner vår kreativitet och solidaritet, och det kommer växa upp nya, bättre lösningar för att dela information och data på ett fritt och säkert sätt. Så länge det finns liv, finns det motstånd, och så länge det finns motstånd finns det hopp. Det var inte en kanariefågel de dödade, det var en fågel fenix.

Ferguson, Mo.

Protesterna som nu pågår i Ferguson och runtom i USA beror på att den vita polis som dödade en obeväpnad svart tonåring inte ens kommer åtalas.

“Doesn’t take 100 days to decide if murder is a crime, it takes 100 days to figure out how to tell people it isn’t……” kommenterade bland annat Chris Rock

Men vreden som tagit fart kan inte förstås i denna isolerade kontext. En svart amerikan dödas av ”statligt sanktionerat våld” var 28:e timme [1], och för det mesta är det få som bryr sig. Men de mer spektakulära fallen blir den topp på isberget som får bägaren att rinna över.

I Ferguson, en stad med 2/3 svarta invånare, är polismakten nästan uteslutande vit. 86% av de som stoppas av polisen är svarta, 92% av “police searches” drabbar svarta och 93% av de gripna är svarta. Trots detta visar statistiken att “contraband hit rate” var betydligt högre bland vita; 34% mot 22%. [2].

I en bredare kontext är USA det land med flest fångar per capita; med 5% av jordens befolkning har landet 25% av jordens fångar, till glädje för den privatiserade fängelsemarknaden. Och av dessa är 40% svarta, trots att de bara är ~13% av befolkningen i stort. [3][4]

Allt detta med en polisstyrka som är våldsamt militariserad och förfogar över mängder av militära medel, inklusive pansarbilar, granatkastare och automatvapen. Över 50 000 SWAT-räder genomförs årligen, ofta för att leta efter droger, och i många uppmärksammade fall har oskyldiga drabbats. [5]

De svartas situation är inte heller bara en fråga om låg utbildning, vilket visas av att vita som inte gått klart gymnasiet har bättre ekonomi än svarta som har en college-utbildning. [6]

Och det är i slutändan också inte bara ett rasistiskt problem, i ett samhälle där reallönerna minskat sedan början av 70-talet samtidigt som produktiviteten stadigt ökat. [7]

Det har gjort att de ekomoniska skillnaderna i USA ökat, vilket de gjort i många länder i väst, inte minst Sverige [8], och det är inte heller förvånande att det finns tydliga korrelationssamband mellan ojämlikhet i samhället och nivån av våld och ohälsa bland dess medlemmar. [9]

Det hela är helt enkelt en stor blöt filt av strukturellt våld och förtryck med rasistiska förtecken, men som på ett eller annat sätt drabbar alla som är förfördelade och utsatta i samhället. Det som i många fall fokuseras i media är istället enskilda incidenter, brinnande byggnader eller bilar och kravaller där en del har så lågt förtroende för samhället och så mycket uppdämd ilska att de helt enkelt inte ser någon annan väg än att med våld göra sin röst hörd, på samma sätt som de med våld hålls tillbaka. Det är lätt att förstå dem, när till och med forskare på Princeton dömer ut det av pengar totalt havererade amerikanska systemet. [10]

[1] http://www.occupy.com/article/black-man-killed-us-every-28-hours-police

[2] http://www.newsweek.com/ferguson-profiling-police-courts-shooting-264744

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_incarceration_rate

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_of_incarcerated_African-American_males

[5] http://www.opposingviews.com/i/society/crime/number-annual-swat-team-raids-jumps-3000-1981-over-50000-2005

[6] http://www.huffingtonpost.com/matthew-bruenig/white-high-school-dropout_b_5881838.html

[7] http://www.outsidethebeltway.com/wp-content/uploads/2012/07/wages-stagnate-productivity-grows-570×389.png

[8] http://www.svt.se/dokument-inifran/lonesankarna

[9] www.equalitytrust.org.uk/about-inequality/spirit-level

[10] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10769041/The-US-is-an-o9igarchy-study-concludes.html